خانه / آرشیو نویسنده:

آرشیو نویسنده:

اشتراک در خبرنامه

عملیات راهداری زمستانی در کلیه محورهای شهرستان تربت حیدریه در حال انجام است

معاون مدیر کل و رئیس اداره راه و شهرسازی تربت حیدریه: عملیات راهداری زمستانی در کلیه محورهای شهرستان تربت حیدریه در حال انجام است معاون مدیرکل و رئیس اداره راه و شهرسازی تربت حیدریه گفت: عملیات راهداری زمستانی توسط چندین ...

متن کامل »

آزاد سازی و رفع تصرف از اراضی دولتی

آزاد سازی و رفع تصرف از  اراضی دولتی معاون مدیر کل و رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان تربت حیدریه از رفع تصرف اراضی دولتی در این شهرستان خبر داد. مهندس ایمان مقید در خصوص این خبر افزود: در اجرای ...

متن کامل »

روکش آسفالت ۱.۵ کیلومتر راه شریانی تربت حیدریه _مشهد

روکش آسفالت ۱.۵ کیلومتر راه شریانی تربت حیدریه _مشهد

معاون مدیرکل و رییس اداره راه و شهرسازی تربت حیدریه خبر داد؛ روکش آسفالت ۱.۵ کیلومتر از راه های شریانی تربت حیدریه مشهد به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، ایمان مقید با اعلام این خبر ...

متن کامل »

بیش از ۱۴کیلومتر روکش آسفالت ۳ روستای شهرستان تربت حیدریه

بیش از ۱۴کیلومتر روکش آسفالت ۳ روستای شهرستان تربت حیدریه

توسط اداره راه و شهرسازی تربت حیدریه صورت گرفت: بیش از ۱۴کیلومتر روکش آسفالت ۳ روستای شهرستان تربت حیدریه معاون مدیر کل و رییس اداره راه و شهرسازی تربت حیدریه از بیش از ۱۴ کیلومتر روکش آسفالت ۳ روستای شهرستان تربت حیدریه ...

متن کامل »

آسفالت معابر و برقراری خط اتوبوس جهت مسکن مهر شهرستان تربت حیدریه

آسفالت معابر و برقراری خط اتوبوس جهت مسکن مهر شهرستان تربت حیدریه

معاون مدیرکل و رئیس اداره راه و شهرسازی تربت حیدریه خبر داد؛ آسفالت معابر و برقراری خط اتوبوس جهت مسکن مهر شهرستان تربت حیدریه معاون مدیرکل و رئیس اداره راه و شهرسازی تربت حیدریه از آسفالت قسمتی از معابر و ...

متن کامل »

کاهش چشمگیرآمار تصادفات منجر به فوت در شهرستان تربت حیدریه

کاهش چشمگیرآمار تصادفات منجر به فوت در شهرستان تربت حیدریه

کاهش چشمگیرآمار تصادفات منجر به فوت در شهرستان تربت حیدریه معاون مدیر کل  ورئیس اداره راه و شهرسازی تربت حیدریه از کاهش آمار تلفات جاده‌ای در این شهرستان طی ۵ ماه ابتدایی سالجاری خبرداد. مهندس ایمان مقید با اعلام این ...

متن کامل »

اتمام عملیات روکش آسفالت گرم محورهای روستایی عریان ، شیرآباد و صنوبر

اتمام عملیات روکش آسفالت گرم محورهای روستایی عریان ، شیرآباد و صنوبر

رییس اداره راه و شهرسازی تربت حیدریه خبر داد : اتمام عملیات روکش آسفالت گرم محورهای روستایی عریان ، شیرآباد و صنوبر رییس اداره راه و شهرسازی تربت حیدریه از اتمام عملیات روکش آسفالت گرم محورهای روستایی عریان ، شیرآباد ...

متن کامل »

برای اولین بار با قیر رایگان وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت: روکش آسفالت ۴کیلومتر راه شریانی تربت حیدریه –گناباد

برای اولین بار با قیر رایگان وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت:  روکش آسفالت ۴کیلومتر راه شریانی تربت حیدریه –گناباد

برای اولین بار با قیر رایگان وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت: روکش آسفالت ۴کیلومتر راه شریانی تربت حیدریه –گناباد معاونمدیرکلورئیسادارهراهوشهرسازیتربتحیدریه از روکش آسفالت۴کیلومتر راه شریانی تربت حیدریه –گناباد خبر داد. مهندسایمانمقید در این خصوص افزود: با توجه به شن ...

متن کامل »

توسط بسیج راهداری صورت گرفت: ماسه آسفالت ۲۰کیلومتراز راههای شهرستان تربت حیدریه

توسط بسیج راهداری صورت گرفت:  ماسه آسفالت ۲۰کیلومتراز راههای شهرستان تربت حیدریه

توسط بسیج راهداری صورت گرفت: ماسه آسفالت ۲۰کیلومتراز راههای شهرستان تربتحیدریه معاون مدیرکل و رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان تربت حیدریه  از آسفالت ۱۰ کیلومتر ازراههای این شهرستان با کمک سایر ادارات استان خبر داد. مهندس ایمان مقید با اشاره به ...

متن کامل »

اتمام عملیات روکش آسفالت گرم محور روستایی سلطان آباد

اتمام عملیات روکش آسفالت گرم محور روستایی سلطان آباد

رییس اداره راه و شهرسازی تربت حیدریه از اتمام عملیات روکش آسفالت گرم محورروستایی سلطان آبادخبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ، مهندس ایمان مقید با بیان اینکه راه نقش مهمی در توسعه ...

متن کامل »