آخرین اخبار
خانه / در آینه‌ی تلاش مسئولین / تربت حیدریه / شهدای والامقام دانش آموز شهرستان تربت حیدریه

شهدای والامقام دانش آموز شهرستان تربت حیدریه

شهدای والامقام دانش آموز شهرستان تربت حیدریه

ویژه نامه شهدای دانش آموز شهرستان تربت حیدریه

 

 • شهید محمدرضا احمدی جنگل

  شهید محمدرضا احمدی جنگل، دهم فروردین ماه سال ۱۳۴۰، در روستای جنگل از توابع شهرستان تربت حیدریه چشم به جهان گشود. پدرش محمدحسن و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. سال ۱۳۶۱ ازدواج کرد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیستوهفتم آذر ماه سال ۱۳۶۱، با سمت نیروی واحد تدارکات در سقز بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. مدفن وی در زادگاهش واقع شده است.

 • شهید محمدرضا احمدی فدردی

  شهید محمدرضا احمدی فدردی، پانزدهم فروردین ماه سال۱۳۴۵، در روستای فدرد از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش غلامرضا و مادرش شوکت نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. هشتم اسفند ماه سال۱۳۶۲، با سمت بیسیم چی در جزیره مجنون غرق و شهید شد. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند.

   

 • شهید مهدی اژدری

  شهید مهدی اژدری، دوم فروردین ماه سال ۱۳۴۶، در روستای زرمهر از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش غلامرضا و مادرش مبارک نام داشت. دانش آموز چهارم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یازدهم فروردین ماه سال ۱۳۶۶، با سمت امدادگر در پاسگاه زید شلمچه به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

   

 • شهید جواد اسدی

  شهید جواد اسدی، دوم دی۱۳۴۷، در شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش عبدالکبیر، فروشنده بود و مادرش طیبه نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. روحانی بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. سی ام اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۵، با سمت کمک آرپی جی زن در قلاویزان بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر او را در مزار عمومی زادگاهش به خاک سپردند.

 • شهید مهدی اسماعیلی

  شهید مهدی اسماعیلی، یکم خرداد ماه سال ۱۳۵۱، در روستای رقیچه از توابع شهرستان تربت حیدریه چشم به جهان گشود. پدرش اسماعیل، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و یکم دی ماه سال۱۳۶۵، با سمت آرپی جی زن در پاسگاه زید شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مدفن وی در زادگاهش واقع شده است.

 • شهید ابراهیم اصلانی سناجردی

  شهید ابراهیم اصلانی سناجردی، دهم تیر ماه سال۱۳۵۲، در روستای سناجرد از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش حسن و مادرش طوبا نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. پانزدهم تیر ماه سال۱۳۶۷،با سمت تیربارچی در سیدصادق عراق بر اثر اصابت ترکش به گردن، شهید شد. مدفن وی در زادگاهش قرار دارد. برادرش حسین نیز شهید شده است.

 • شهید کاظم افتخاری

  شهید کاظم افتخاری، نهم بهمن ماه سال ۱۳۴۱، در شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش محمدحسن، پارچه فروش بود و مادرش طیبه نام داشت. دانش آموز چهارم متوسطه بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. هشتم مرداد ماه سال ۱۳۶۱، در پاسگاه زید به شهادت رسید. مزار این شهید والامقام در گلزار شهدای فیض آباد زادگاهش واقع شده است.

 • شهید علیرضا ایوب زاده چهلسری

  شهید علیرضا ایوب زاده چهلسری، بیستم خرداد ماه سال۱۳۴۵، در روستای چهل سر از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش شاه بی بی نام داشت. تا سوم متوسطه در رشته انسانی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. شانزدهم مرداد ماه سال۱۳۶۲، با سمت تیربارچی در قلاویزان بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار این شهید والامقام در گلزار شهدای زادگاهش واقع شده است.

 • شهید علی اکبر آذرافزا

  شهید علی اکبر آذرافزا، سوم فروردین ماه سال ۱۳۴۸، در روستای سهیل آباد از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش ام لیلی نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست وششم دی۱۳۶۵، در پاسگاه زید بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مدفن وی در زادگاهش واقع شده است.

 • شهید علی اکبر آفتاب سوار

  شهید علی اکبر آفتاب سوار، بیست و سوم خرداد ماه سال ۱۳۵۸، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش حسین و مادرش آمنه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. سرباز نیروی انتظامی بود. دهم شهریور ماه سال ۱۳۷۹، در تربت جام بر اثر اصابت گلوله به سینه و پا، شهید شد. مزار این شهید والامقام در گلزار شهدای روستای دوست آباد تابعه همان شهرستان واقع شده است.

 • شهید یحیی بازرنگ

  شهید یحیی بازرنگ، یکم تیر ماه سال ۱۳۴۳، در روستای جوادیه از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش محمد، کشاورز بود و مادرش قمر نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیستوسوم فروردین ماه سال ۱۳۶۲، با سمت خدمه پدافند هوایی در فکه به شهادت رسید. پیکر او در گلزار شهدای روستای عبدل آباد شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

 • شهید محمدرضا باغبان باشی

  شهید محمدرضا باغبان باشی، چهارم مهر ماه سال ۱۳۴۰، در روستای دولت آباد از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش اسماعیل و مادرش فاطمه نام داشت.تا پایان دوره متوسطه در رشته برق درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. دوازدهم مرداد ماه سال ۱۳۶۱، با سمت بیسیم چی در شلمچه به شهادت رسید. پیکر او در همان منطقه بر جا ماند.

 • شهید محمدرضا بختیاری تربتی

  شهید محمدرضا بختیاری تربتی، هشتم تیر ماه سال ۱۳۴۸، در شهرستان تربت حیدریه دیده به جهان گشود. پدرش علی اصغر، خواربار فروش بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیستوپنجم اسفند ماه سال ۱۳۶۳، در شرق رود دجله عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار این شهید والامقام در بهشت عسگری زادگاهش واقع شده است.

 • شهید علی اصغر بروتی سدهی

  شهید علی اصغر بروتی سدهی، هفتم آذر ماه سال ۱۳۴۹، در روستای سده از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش جانعلی، کشاورز بود و مادرش گوهر نام داشت. تا دوم متوسطه در رشته انسانی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. چهارمدی ماه سال۱۳۶۵، با سمت خدمه توپ در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به صورت، شهید شد. مزار این شهید والامقام در زادگاهش واقع شده است.

 • شهید حسین بهروز

  شهید حسین بهروز، بیستم فروردین ماه سال ۱۳۴۰، در روستای دولت آباد از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش حسن و مادرش عصمت نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و دوم فروردین ماه سال ۱۳۶۲، با سمت مسئول واحد تبلیغات در شرهانی بر اثر اصابت ترکش به دست، شهید شد. مزار این شهید والامقام در بهشت زهرای شهرستان تهران قرار دارد.

 • شهید علیرضا بینوا

  شهید علیرضا بینوا، یکم اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۸، در روستای زرنوخ از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش حسن و مادرش نجمه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ماه سال ۱۳۶۴، در مریوان شهید شد. مزار این شهید والامقام در روستای جنت آباد شهرستان زادگاهش واقع شده است.

 • شهید حسن پورحسن

  شهید حسن پورحسن، دهم مهر ماه سال ۱۳۴۰، در شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش محمد باقر، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سیزدهم شهریور ماه سال ۱۳۶۱، در عملیات رمضان به شهادت رسید. مزار این شهید والامقام در روستای دوغ آباد تابعه زادگاهش واقع شده است.

 • شهید محمدحسین تجنگی

  شهید محمدحسین تجنگی، یکم فروردین ماه سال ۱۳۴۵، در شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش محمدعلی و مادرش بتول نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هشتم اسفند ماه سال ۱۳۶۲، در جزیره مجنون به شهادت رسید. مزار این شهید والامقام در بهشت عسگری زادگاهش واقع شده است.

 • شهید علی اصغر ترابی ملک آبادی

  شهید علی اصغر ترابی ملک آبادی، بیست و نهم آبان ماه سال ۱۳۴۳، در روستای صعوه از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش حسینعلی و مادرش عذرا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفتم مرداد ماه سال ۱۳۶۴، در ارتفاعات سربله اشنویه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار این شهید والامقام در زادگاهش واقع شده است.

 • شهید علی اکبر تیموری

  شهید علی اکبر تیموری، یکم فروردین ماه سال ۱۳۴۸، در روستای حصار از توابع شهرستان تربت حیدریه چشم به جهان گشود. پدرش حسینعلی، کشاورزی می کرد و مادرش صغرا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. قالیباف بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. دوازدهم بهمن ماه سال ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به قلب، شهید شد. مزار این شهید والامقام در زادگاهش واقع شده است.

 • شهید سید امین رضا جعفر زاده فدکی

  شهید سید امین رضا جعفر زاده فدکی، هفدهم تیر ماه سال ۱۳۴۵، در شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش سید حسن، لبنیات فروش بود و مادرش طوبا نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. هفتم فروردین ماه سال ۱۳۶۱، با سمت امدادگر در شوش بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکرش را در بهشت عسگری زادگاهش به خاک سپردند.

 • شهید اسماعیل جعفری

  شهید اسماعیل جعفری، بیستم مرداد ماه سال ۱۳۵۱، در روستای سلامی از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، کشاورز بود و مادرش ماه جهان نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و هشتمدی ماه سال۱۳۶۵، با سمت امدادگر در شلمچه بر اثر موج انفجار به شهادت رسید. مزار این شهید والامقام در گلزار شهدای زادگاهش واقع شده است.

 • شهید حسن جعفری ازغندی

  شهید حسن جعفری ازغندی، هشتم آذر ماه سال ۱۳۴۴، در روستای ازغند از توابع شهرستان تربت حیدریه چشم به جهان گشود. پدرش عباسعلی و مادرش زبیده نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته انسانی درس خواند و دیپلم گرفت. از سوی ژاندارمری در جبهه حضور یافت. نهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۴، در بوکان بر اثر اصابت گلوله بر پهلو و پیشانی، شهید شد. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند.

 • شهید عباس جعفری زاوه

  شهید عباس جعفری زاوه، بیستم بهمن ماه سال ۱۳۴۹، در روستای زاوه از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش غلامرضا، کشاورزی می کرد و مادرش حلیمه نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. سی و یکم خرداد ماه سال ۱۳۶۷، در کرمانشاه بر اثر اصابت ترکش به گردن، شهید شد. مزار این شهید والامقام در گلزار شهدای زادگاهش واقع شده است.

 • شهید حسن جفار

  شهید حسن جفار، یکم آذر ماه سال ۱۳۴۸، در شهرستان تربت حیدریه چشم به جهان گشود. پدرش علی اکبر، فروشنده بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست ونهم مهر ماه سال ۱۳۶۳، در میمک بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر و پا، شهید شد. مدفن وی در زادگاهش واقع شده است.

 • شهید علیرضا جندقی زاده

  شهید علیرضا جندقی زاده، سوم مرداد ماه سال ۱۳۴۶، در شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش محمود، راننده بود و مادرش معصومه نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و نهم مرداد ماه سال ۱۳۶۲، در کامیاران بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار این شهید والامقام در بهشت عسگری زادگاهش واقع شده است. نام خانوادگی مستعار او حیدقی زاده بود.

 • شهید حسن جوهری

  شهید حسن جوهری، سال ۱۳۴۳، در شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش خدابخش، فروشنده بود و مادرش طوبا نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه در رشته انسانی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم مرداد ماه سال ۱۳۶۲، با سمت امدادگر در قلاویزان بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار این شهید والامقام در بهشت عسگری زادگاهش واقع شده است.

 • شهید محمد حافظی نژاد

  شهید محمد حافظی نژاد، نهم فروردین ماه سال ۱۳۴۷، در روستای عبدل آباد از توابع شهرستان مه ولات به دنیا آمد. پدرش محمود، کشاورز بود و مادرش منور نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. ششمدی ماه سال۱۳۶۵، در شلمچه به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد. برادرش علی نیز به شهادت رسیده است.

 • شهید محمود حداد حسنی

  شهید محمود حداد حسنی، یکم آذر ماه سال ۱۳۴۶، در شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش حسین (فوت ۱۳۶۱) و مادرش فاطمه سلطان نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. پنجم اسفند ماه سال۱۳۶۲، با سمت آرپی جی زن در جزیره مجنون بر اثر اصابت گلوله به گوش، شهید شد.. پیکر او را در بهشت عسگری تابعه زادگاهش به خاک سپردند.

 • شهید علیرضا حسن زاده

  شهید علیرضا حسن زاده، بیستم تیر ماه سال ۱۳۴۴، در شهرستان فردوس به دنیا آمد. پدرش ابوتراب، ارتشی بود و مادرش کبرا نام داشت. تا سوم دبیرستان در رشته اقتصاد درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم فروردین ماه سال ۱۳۶۲، در فکه بر اثر اصابت ترکش به پاها، شهید شد. مزار این شهید والامقام در گلزار بهشت عسگری شهرستان تربت حیدریه واقع شده است.

 • شهید محمدحسن حسین زاده نصر آبادی

  شهید محمدحسن حسین زاده نصر آبادی، یکم فروردین ماه سال ۱۳۴۲، در روستای نصرآباد از توابع شهرستان تربت حیدریه چشم به جهان گشود. پدرش محمدرضا و مادرش فاطمه نام داشت. تا چهارم متوسطه در رشته انسانی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. هشتم اسفند ماه سال ۱۳۶۲، با سمت امدادگر در جزیره مجنون به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

 • شهید سید احمد حسینی

  شهید سید احمد حسینی، دهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۳، در شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش سید علی اصغر، کشاورزی می کرد و مادرش بی بی عصمت نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه در رشته برق بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. دوازدهم تیر ۱۳۶۱، با سمت فرمانده در سقز به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد. برادرش سید محمد نیز به شهادت رسیده است.

 • شهید سید علی حسینی

  شهید سید علی حسینی، سال ۱۳۴۹، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش سید محمد و مادرش اقدس نام داشت. تا چهارم دبیرستان درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پانزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۵، در جزیره مجنون بر اثراصابت ترکش به شکم و عفونت قلب، شهید شد. مزار این شهید والامقام در گلزار شهدای زادگاهش واقع شده است.

 • شهید سید محمد حسینی

  شهید سید محمد حسینی، پنجم آبان ماه سال ۱۳۳۹، در شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش سید علی اصغر و مادرش بی بی عصمت نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. از سوی سپاه پاسداران در جبهه حضور یافت. بیست وهفتم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۲، در کردستان هنگام درگیری با گروههای ضد انقلاب بر اثر قطع سر، شهید شد. مزار این شهید والامقام در گلزار بهشت عسگری زادگاهش واقع شده است.

 • شهید سید عباس حسینیان

  شهید سید عباس حسینیان، دوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۶، در روستای کدکن از توابع شهرستان تربت حیدریه چشم به جهان گشود. پدرش سید محمدتقی، کشاورز بود و مادرش صاحب نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. نهم مرداد ماه سال ۱۳۶۲، در مهران بر اثر سوختگی شدید به شهادت رسید. مزار این شهید والامقام در زادگاهش واقع شده است.

 • شهید سید غلامرضا حسینیان بوری آباد

  شهید سید غلامرضا حسینیان بوری آباد، بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۶، در روستای بوری آباد تابعه شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش سید محمد و مادرش خیرالنسا نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. هشتم فروردین ماه سال ۱۳۶۲، در فکه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در بهشت عسگری شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

 • شهید حسین خسرو گردی ثالث

  شهید حسین خسرو گردی ثالث، دوم بهمن ماه سال ۱۳۵۱، در شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش عباسعلی و مادرش طلعت نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. یازدهم بهمن ماه سال ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر او در بهشت عسگری زادگاهش به خاک سپرده شد.

 • شهید محمد خویی

  شهید محمد خویی، هشتم آبان ماه سال۱۳۴۶، در شهرستان تربت حیدریه چشم به جهان گشود. پدرش حسین، راننده بود و مادرش بلقیس نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست ویکم اسفند ماه سال۱۳۶۳، در جزیره مجنون بر اثر اصابت ترکش به پهلو، شهید شد. مزار این شهید والامقام در بهشت عسگری زادگاهش واقع شده است. او را جعفر نیز می نامیدند.

 • شهید محمد دماوندی

  شهید محمد دماوندی، پانزدهم شهریور ماه سال ۱۳۴۳، در شهرستان تربت حیدریه دیده به جهان گشود. پدرش براتعلی، عکاس بود و مادرش طاهره نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. پانزدهم مرداد ماه سال ۱۳۶۰، با سمت نیروی واحد تدارکات بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار این شهید والامقام در بهشت عسگری زادگاهش واقع شده است.

 • شهید اصغر دوره گر

  شهید اصغر دوره گر، یکم شهریور ماه سال ۱۳۴۷، در شهرستان تربت حیدریه چشم به جهان گشود. پدرش علی اکبر، نقاش ساختمان بود و مادرش اقدس نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. یازدهم مرداد ماه سال ۱۳۶۲، با سمت نیروی واحد آبرسانی و تبلیغات در قلاویزان بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار این شهید والامقام در بهشت عسگری زادگاهش واقع شده است.

 • شهید محمد مهدی دیندار فیض آبادی

  شهید محمد مهدی دیندار فیض آبادی، بیست وششم مهر ماه سال۱۳۴۶، در روستای فیض آباد از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش محمدرضا، فروشنده لوازم خرازی بود و مادرش طاهره نام داشت. تا سوم متوسطه در رشته انسانی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. پانزدهم مهر ماه سال۱۳۶۵، با سمت آرپی جی زن در حاج عمران عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در همان منطقه بر جا ماند و پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

 • شهید مجید ذباح

  شهید مجید ذباح، هشتم فروردین ماه سال ۱۳۴۳، در شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش علی اکبر و مادرش طلعت نام داشت. تا پایان دوره کارشناسی در رشته زمین شناسی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. دهم شهریور ماه سال ۱۳۶۵، در حاج عمران عراق به شهادت رسید. پیکر وی در بهشت عسگری زادگاهش به خاک سپرده شد.

 • شهید محمدرضا ذبیحی بنهنگی

  شهید محمدرضا ذبیحی بنهنگی، یکم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۰، در شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش ناصر، کارگر بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. دوم مرداد ماه سال ۱۳۶۶، با سمت آرپی جی زن در جزیره مجنون بر اثر اصابت ترکش خمپاره به دست ، سر و سینه، شهید شد. پیکر او را گلزار شهدای بهشت عسگری زادگاهش به خاک سپردند.

 • شهید هادی رزم آرا فرزقی

  شهید هادی رزم آرا فرزقی، ششم آذر ماه سال ۱۳۴۴، در شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش لطفعلی، کارمند بود و مادرش صدیقه نام داشت. تا چهارم متوسطه درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. نهم مهر ماه سال ۱۳۶۱، با سمت بیسیم چی در سومار بر اثر اصابت ترکش به سر و قلب، شهید شد. مزار این شهید والامقام در بهشت عسگری زادگاهش واقع شده است.

 • شهید جعفر رضایی آغوی

  شهید جعفر رضایی آغوی، یکم آبان ماه سال ۱۳۴۲، در شهرستان تربت حیدریه چشم به جهان گشود. پدرش غلامرضا و مادرش عشرت نام داشت. تا چهارم متوسطه درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هجدهم شهریور ماه سال ۱۳۶۵، در قصرشیرین بر اثر اصابت ترکش به قلب، شهید شد. مزار این شهید والامقام در بهشت عسگری زادگاهش واقع شده است.

 • شهید محمدحسین رمضانی خیبری مقدم

  شهید محمدحسین رمضانی خیبری مقدم، هفدهم آذر ماه سال ۱۳۴۳، در شهرستان مشهد چشم به جهان گشود. پدرش برات الله٬ فروشنده بود و مادرش صدیقه نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. بسیجی بود. دوازدهم فروردین ماه سال ۱۳۶۱، با سمت مربی کاراته در تربت حیدریه هنگام آموزش به شهادت رسید. مزار این شهید والامقام در گلزار خواجه ربیع زادگاهش واقع شده است.

 • شهید علیرضا رنجبر

  شهید علیرضا رنجبر، یکم فروردین ماه سال ۱۳۴۵، در روستای عبدل آباد از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش محمدعلی و مادرش عذرا نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست وهشتم اسفند ماه سال ۱۳۶۳، با سمت کمک تیربارچی در هورالهویزه بر اثر اصابت ترکش به پهلو، شهید شد. مزار این شهید والامقام در زادگاهش واقع شده است.

 • شهید احمدرضا زراعت کارشادمهری

  شهید احمدرضا زراعت کارشادمهری، ششم مرداد ماه سال ۱۳۴۳، در شهرستان تربت حیدریه دیده به جهان گشود. پدرش حیدر و مادرش معصومه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم فروردین ماه سال ۱۳۶۲، با سمت تخریب چی در محور فکه ـ شرهانی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار این شهید والامقام در روستای شادمهر تابعه زادگاهش واقع شده است.

 • شهید علیرضا زندیه

  شهید علیرضا زندیه، بیستم خرداد ماه سال ۱۳۴۲، در شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش ابوالقاسم و مادرش صدیقه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند . از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سی ام آذر ماه سال ۱۳۶۰، در سقز بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار این شهید والامقام در گلزار بهشت عسگری زادگاهش واقع شده است.

 • شهید عظیم زنگنه اسد آبادی

  شهید عظیم زنگنه اسد آبادی، یکم خرداد ماه سال ۱۳۴۹، در روستای اسدآباد از توابع شهرستان خواف به دنیا آمد. پدرش سلطانعلی، روحانی بود و مادرش صاحب جان نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. بسیجی بود. پنجم مهر ماه سال ۱۳۶۱، در پایگاه بسیج قاسم آباد هنگام آموزش نظامی بر اثر اصابت سهوی گلوله به پهلو ، شهید شد. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند.

 • شهید حیدر زنگنه قاسم آبادی

  شهید حیدر زنگنه قاسم آبادی، بیست و پنجم فروردین ماه سال ۱۳۴۸، در روستای قاسم آباد زوزن از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش علی اکبر، کشاورز بود و مادرش لیلا نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و ششم مرداد ماه سال ۱۳۶۷، در مهاباد دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. مزار این شهید والامقام در شهرستان زادگاهش واقع شده است.

 • شهید داریوش زنگنه قاسم آبادی

  شهید داریوش زنگنه قاسم آبادی، دهم شهریور ماه سال ۱۳۴۶، در روستای قاسم آباد از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش حسین، کشاورز بود و مادرش درجان نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. ششم اسفند ماه سال ۱۳۶۴، با سمت بیسیم چی در مریوان بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند. وی را رضا نیز می نامیدند.

 • شهید محمد زنگویی زوزنی

  شهید محمد زنگویی زوزنی، پنجم خرداد ماه سال ۱۳۴۵، در روستای زوزن از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش شهوار، کارگر بود و مادرش فاطمه نسا نام داشت. تا پایان اول دبیرستان درس خواند . از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم آبان ماه سال ۱۳۶۲، در سردشت بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار این شهید والامقام در شهرستان زادگاهش واقع شده است.

 • شهید حسن زیوری

  شهید حسن زیوری، نهم فروردین ماه سال ۱۳۴۸، در شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش محمدرضا و مادرش معصومه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هشتم اسفند ماه سال ۱۳۶۲، با سمت بیسم چی در جزیره مجنون به شهادت رسید. پیکر او در گلزار فیض آباد زادگاهش به خاک سپرده شد. برادرش حسین نیز به شهادت رسیده است.

 • شهید رضا سوخته

  شهید رضا سوخته، چهارم خرداد ماه سال ۱۳۵۱، در روستای ساق از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش خانم نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. دوازدهم بهمن ماه سال ۱۳۶۵، با سمت کمک تیربارچی در شلمچه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شکم و سینه، شهید شد. مزار این شهید والامقام در زادگاهش واقع شده است.

 • شهید حسین سیاری

  شهید حسین سیاری، یکم فروردین ماه سال ۱۳۴۹، در روستای دوغ آباد از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش رجبعلی و مادرش صفیه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. چهاردهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۶، با سمت تخریب چی در بانه بر اثر اصابت ترکش به سر و صورت، شهید شد. مدفن وی در زادگاهش قرار دارد. برادرش محمد نیز به شهادت رسیده است.

 • شهید احمد شاکری عبدل آباد

  شهید احمد شاکری عبدل آباد، چهاردهم فروردین ماه سال ۱۳۴۸، در روستای عبدل آباد از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش عبدالعلی و مادرش خیرالنسا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند . از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم اسفند ماه سال ۱۳۶۳، در هورالعظیم بر اثر اصابت ترکش به پهلو، شهید شد. مزار این شهید والامقام در گلزار شهدای زادگاهش واقع شده است.

 • شهید کیهان شجاعی بوری آبادی

  شهید کیهان شجاعی بوری آبادی، پانزدهمدی ماه سال۱۳۴۹، در شهرستان تهران دیده به جهان گشود. پدرش طاهر، فروشنده پوشاک بود و مادرش ربابه نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. چهارم تیر ماه سال ۱۳۶۷، با سمت امدادگر در جزیره مجنون به شهادت رسید. پیکر او در همان منطقه بر جا ماند.

 • شهید محمدرضا شریعتمدار

  شهید محمدرضا شریعتمدار، چهارم آبان ماه سال۱۳۴۶، در شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش محمدجواد و مادرش هاجر نام داشت. تا سوم متوسطه در رشته انسانی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست وششم فروردین ماه سال۱۳۶۵، با سمت تیربارچی در مریوان بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار این شهید والامقام در بهشت عسگری زادگاهش واقع شده است.

 • شهید محمد علی شریفی

  شهید محمد علی شریفی، سال ۱۳۴۹، در شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش اسماعیل، کارپرداز بود و مادرش فاطمه نام داشت. دانش آموز اول راهنمایی و بسیجی بود. بیست و چهارم تیر ماه سال ۱۳۶۱، در درگز هنگام آموزش نظامی بر اثر اصابت سهوی گلوله به شهادت رسید. مزار این شهید والامقام در گلزار شهدای زادگاهش واقع شده است.

 • شهید علی شیبانی

  شهید علی شیبانی، دهم تیر۱۳۴۲، در روستای سنگان از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش محمدعلی و مادرش عصمت نام داشت. تا چهارم متوسطه در رشته انسانی درس خواند. بسیجی بود. چهاردهم شهریور ماه سال ۱۳۶۲، در درگز هنگام آموزش نظامی بر اثر اصابت سهوی گلوله به شهادت رسید. مزار این شهید والامقام در زادگاهش قرار دارد.

 • شهید علیرضا شیبانی نوغابی

  شهید علیرضا شیبانی نوغابی، یکم مرداد ماه سال ۱۳۴۵، در روستای نوغاب از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش محمد، کشاورزی می کرد و مادرش عذرا نام داشت. دانش آموز سال دوم راهنمایی و طلبه دوره مقدماتی بود. نهم دی ماه سال۱۳۵۷، در تربت حیدریه هنگام راهپیمایی علیه رژیم شاهنشاهی به شهادت رسید. مزار این شهید والامقام در زادگاهش واقع شده است.

 • شهید غلامرضا صابریان

  شهید غلامرضا صابریان، سال ۱۳۴۳، در شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش عباسعلی و مادرش فاطمه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند . نهمدی ماه سال۱۳۵۷، درمیدان شهدا زادگاهش هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی شهید شد. مزار این شهید والامقام در همان شهرستان واقع شده است.

 • شهید محمود صادقیان

  شهید محمود صادقیان، بیستم تیر ماه سال ۱۳۴۷، در شهرستان تایباد به دنیا آمد. پدرش محمدرضا، مامور نیروی انتظامی بود و مادرش اقدس نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. دهم اسفند ماه سال ۱۳۶۴، با سمت تخریب چی اطراف قله چوراته عراق بر اثر اصابت گلوله به چشم، شهید شد. مزار این شهید والامقام در بهشت عسگری شهرستان تربت حیدریه واقع شده است.

 • شهید سید احمد طاهری راد

  شهید سید احمد طاهری راد، ششم خرداد ماه سال ۱۳۴۸، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش سید محمود، کشاورز بود و مادرش مریم نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند . از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پانزدهم مهر ماه سال ۱۳۶۵، در حاج عمران عراق به شهادت رسید. مزار این شهید والامقام در شهرستان زادگاهش واقع شده است.

 • شهید محمد مهدی عابدزاده

  شهید محمد مهدی عابدزاده، درسوم فروردین ماه سال ۱۳۵۰در روستای فیض آباد از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش غلامعلی، کارمند بود و مادرش طوبا نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم شهریور ماه سال ۱۳۶۵، با سمت تک تیرانداز در حاج عمران عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند.

 • شهید علیرضا عبیدی

  شهید علیرضا عبیدی، دوازدهم تیر ماه سال ۱۳۴۸، در روستای سلطان آباد از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش حسین و مادرش معصومه نام داشت.تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم اسفند ماه سال ۱۳۶۴، در مریوان بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار این شهید والامقام در گلزار شهدای زادگاهش واقع شده است.

 • شهید رضا عسکری

  شهید رضا عسکری، یکم تیر ماه سال ۱۳۴۱، در شهرستان تربت حیدریه چشم به جهان گشود. پدرش حسن، کارگر شرکت نفت ایران بود و مادرش شوکت نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. نوزدهم آذر ماه سال ۱۳۵۷، در تربت حیدریه هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به دست و قلب، شهید شد. پیکر او را در بهشت عسگری زادگاهش به خاک سپردند.

 • شهید محمد عمرانی

  شهید محمد عمرانی، دهم خرداد ماه سال ۱۳۵۰، در روستای ساق از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کشاورز بود و مادرش لیلی نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست ونهم دی ماه سال۱۳۶۶، با سمت نیروی واحد تدارکات در ماووت عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار این شهید والامقام در زادگاهش واقع شده است.

 • شهید محمدرضا غلامی اسلامیه

  شهید محمدرضا غلامی اسلامیه، بیست و پنجم اسفند ماه سال ۱۳۴۴، در شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش محمد، کشاورزی می کرد و مادرش ربابه نام داشت. تا چهارم متوسطه درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۵، در حاج عمران عراق بر اثر اصابت ترکش به پهلو، شهید شد. مزار این شهید والامقام در گلزار بهشت فضل زادگاهش واقع شده است.

 • شهید غلامرضا غلامی صعوه

  شهید غلامرضا غلامی صعوه، دوازدهم شهریور ماه سال ۱۳۴۶، در شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش معصومه نام داشت. تا اول دبیرستان درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم فروردین ماه سال ۱۳۶۲، در فکه به شهادت رسید. مزار این شهید والامقام در زادگاهش واقع شده است.

 • شهید سید محمد غیاثی

  شهید سید محمد غیاثی، یازدهم فروردین ماه سال ۱۳۴۶، در روستای کدکن از توابع شهرستان تربت حیدریه چشم به جهان گشود. پدرش محمدتقی و مادرش صدیقه نام داشت. تا سوم متوسطه در رشته تجربی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. هشتم اسفند ماه سال ۱۳۶۲، با سمت امدادگر در جزیره مجنون به شهادت رسید. پیکر او در همان منطقه بر جا ماند.

 • شهید هادی فدایی زرمهری

  شهید هادی فدایی زرمهری، پنجم خرداد ماه سال ۱۳۴۴، در روستای زرمهر از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش فاطمه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم فروردین ماه سال ۱۳۶۲، با سمت تک تیرانداز در فکه بر اثر اصابت گلوله به پا، شهید شد. مزار این شهید والامقام در گلزار شهدای زادگاهش واقع شده است.

 • شهید علی اکبر قاینی زاده

  شهید علی اکبر قاینی زاده، نوزدهم فروردین ماه سال ۱۳۵۵، در روستای باسقر از توابع شهرستان رشتخوار به دنیا آمد. پدرش عباس، کشاورزی می کرد و مادرش زهرا نام داشت. دانش آموز اول راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم مهر ماه سال ۱۳۶۷، با سمت تخریب چی در کامیاران هنگام درگیری با اشرار و قاچاقچیان بر اثر اصابت سهوی گلوله به شهادت رسید. مزار این شهید والامقام در زادگاهش واقع شده است.

 • شهید علیرضا کارگذار

  شهید علیرضا کارگذار، دهم مرداد ماه سال ۱۳۴۴، در شهرستان تربت حیدریه دیده به جهان گشود. پدرش مرادعلی، کارگر کارخانه تولید قند بود و مادرش صغرا نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه در رشته تجربی بود. نهمدی ماه سال۱۳۵۷، در زادگاهش هنگام درگیری با عوامل رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. مزار این شهید والامقام در بهشت عسگری همان شهرستان واقع شده است.

 • شهید باقر کارگزار چناری

  شهید باقر کارگزار چناری، سوم فروردین ماه سال ۱۳۴۸، در روستای چنار از توابع شهرستان تربت حیدریه چشم به جهان گشود. پدرش محمدحسن و مادرش طوبا نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سوم مرداد ماه سال ۱۳۶۵، در جزیره مجنون بر اثر اصابت ترکش راکت به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند.

 • شهید ابوالفضل کرمانی

  شهید ابوالفضل کرمانی، یکمدی ماه سال۱۳۴۸، در شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش علی‎اصغر و مادرش عصمت نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و ششم بهمن ماه سال ۱۳۶۵، با سمت دیده بان در پاسگاه زید شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او در همان منطقه بر جا ماند. برادرش غلامرضا او نیز به شهادت رسیده است.

 • شهید محمد کرمانی

  شهید محمد کرمانی، بیست و ششم اسفند ماه سال ۱۳۴۶، در شهرستان تربت حیدریه چشم به جهان گشود. پدرش ابراهیم، کشاورز بود و مادرش شوکت نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوازدهم اسفند ماه سال ۱۳۶۲، در آبادان به شهادت رسید. مزار این شهید والامقام در بهشت رضای شهرستان مشهد واقع شده است.

 • شهید علی گلپایگانی

  شهید علی گلپایگانی، دوم خرداد ماه سال ۱۳۴۰، در روستای شعبه از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش ذبیح الله و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند. از سوی ارتش در جبهه حضور یافت. هفدهم مرداد ماه سال ۱۳۶۲، در شرهانی بر اثر اصابت ترکش به قلب، شهید شد. مزار این شهید والامقام در زادگاهش واقع شده است.

 • شهید محمود محمدی بایزیدی

  شهید محمود محمدی بایزیدی، بیستم فروردین ماه سال ۱۳۴۸، در روستای شادمهر از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش جان‎محمد و مادرش افروز نام داشت. دانش آموز اول متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوازدهم اسفند ماه سال ۱۳۶۴، در مریوان بر اثر اصابت ترکش به پا، شهید شد. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند.

 • شهید حمید محمدی نژاد

  شهید حمید محمدی نژاد، چهارم آبان ماه سال۱۳۴۶، در شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش محمدامین(فوت۱۳۶۰) و مادرش کبرا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست وچهارم فروردین ماه سال۱۳۶۲، در فکه بر اثر اصابت گلوله به پا و سر، شهید شد. مزار این شهید والامقام در بهشت جواد روستای بنهنگ تابعه زادگاهش واقع شده است.

 • شهید جواد محمدیان

  شهید جواد محمدیان، سیزدهم آبان ماه سال ۱۳۴۸، در روستای صومعه از توابع شهرستان تربت حیدریه دیده به جهان گشود. پدرش غلامحسین و مادرش شوکت نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهمدی ماه سال۱۳۶۵، با سمت خدمه تانک در پاسگاه زید بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار این شهید والامقام در زادگاهش قرار دارد. برادرش ابوالقاسم نیز به شهادت رسیده است.

 • شهید ابوالقاسم محمدیان

  شهید ابوالقاسم محمدیان، ششم شهریور ماه سال ۱۳۴۱، در روستای صومعه از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش غلامحسین و مادرش شوکت نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. هشتم مرداد ماه سال ۱۳۶۱، با سمت تک تیرانداز در شلمچه به شهادت رسید. مزار این شهید والامقام در زادگاهش قرار دارد. برادرش جواد نیز به شهادت رسیده است.

 • شهید علیمحمد مختاری

  شهید علیمحمد مختاری، نهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۱، در روستای چغاق تابعه شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش یوسف و مادرش اقدس نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. نهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۶، با سمت تیربارچی در بانه بر اثر اصابت ترکش نارنجک به سینه، شهید شد. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند.

 • شهید محمدحسن مرادی

  شهید محمدحسن مرادی، دوم شهریور ماه سال ۱۳۴۶، در روستای صفی آباد از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش قربانعلی، کشاورز بود و مادرش آسیه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. بسیجی بود. سوم آبان ماه سال ۱۳۶۲، با سمت مسئول کتابخانه و نیروی واحد شناسایی در مریوان هنگام درگیری با گروه‎های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. مزار این شهید والامقام در زادگاهش واقع شده است.

 • شهید غلامرضا معلمی

  شهید غلامرضا معلمی، ششم مهر ماه سال ۱۳۴۲، در روستای عباس آباد از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش بهاءالدین، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته ادبیات درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. سوم مرداد ماه سال ۱۳۶۱، در شلمچه بر اثر موج انفجار شهید شد. مزار این شهید والامقام در زادگاهش واقع شده است.

 • شهید علی اکبر مهاجری فیض آبادی

  شهید علی اکبر مهاجری فیض آبادی، هفتم مرداد ماه سال ۱۳۴۵، در روستای فیض آباد از توابع شهرستان تربت حیدریه چشم به جهان گشود. پدرش احمد و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته انسانی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سیزدهم شهریور ماه سال ۱۳۶۵، با سمت بیسیم چی در جزیره مجنون بر اثر اصابت ترکش به صورت، شهید شد. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند.

 • شهید سید محمد مهدوی خیرآبادی

  شهید سید محمد مهدوی خیرآبادی، سال ۱۳۴۱، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش سیدعبدالله، کشاورز بود و مادرش رقیه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سیزدهم مرداد ماه سال ۱۳۶۱، بر اثر اصابت گلوله در کردستان به شهادت رسید. مزار این شهید والامقام در گلزار شهدای مه ولات شهرستان زادگاهش واقع شده است.

 • شهید محمد مهدی زاده دو

  شهید محمد مهدی زاده دو، چهارم فروردین ماه سال ۱۳۵۱، در شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش مهدی و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. چهارم آذر ماه سال ۱۳۶۶، در ماووت عراق به شهادت رسید. مزار این شهید والامقام در گلزار شهدای مه ولات فیض آباد واقع شده است.

 • شهید محمدحسین ناصری قلعه نی

  شهید محمدحسین ناصری قلعه نی، بیستم مهر ماه سال ۱۳۴۸، در روستای قلعه نی از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش علی اکبر، کشاورز بود و مادرش فاطمه (فوت ۱۳۵۱) نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نهم اسفند ماه سال ۱۳۶۲، با سمت امدادگر در جزیره مجنون بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار این شهید والامقام در زادگاهش واقع شده است.

 • شهید سعید نیک بین مهنه

  شهید سعید نیک بین مهنه، یکم خرداد ماه سال ۱۳۴۵، در روستای طرق از توابع شهرستان مشهد به دنیا آمد. پدرش غلامحسین، کشاورز بود و مادرش زهرا نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوازدهم اسفند ماه سال ۱۳۶۲، با سمت نیروی واحد تدارکات در جزیره مجنون بر اثر اصابت ترکش خمپاره و قطع پا، شهید شد. مزار این شهید والامقام در گلزار شهدای روستای مهنه شهرستان تربت حیدریه واقع شده است.

 • شهید غلامرضا نیک زاده فیض آبادی

  شهید غلامرضا نیک زاده فیض آبادی، یکم فروردین ماه سال ۱۳۴۸، در شهرستان کاشمر به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هشتم اسفند ماه سال ۱۳۶۲، در هورالهویزه به شهادت رسید. پیکر او مدت ها در منطقه بر جا ماند و پس از تفحص در گلزار شهدای فیض آباد شهرستان تربت حیدریه به خاک سپرده شد.

 • شهید سید محسن هاشمی رشتخواری

  شهید سید محسن هاشمی رشتخواری، یکم آبان ماه سال ۱۳۴۲، در شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش سید علی و مادرش صدیقه نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۱، در ام الرصاص عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار این شهید والامقام در زادگاهش واقع شده است.

 • شهید مجتبی هراتی

  شهید مجتبی هراتی، یکمدی ماه سال۱۳۴۶، در روستای فرزق از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش احمد، کشاورز بود و مادرش عصمت نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. هجدهم اسفند ماه سال ۱۳۶۲، در جزیره مجنون به شهادت رسید. مزار این شهید والامقام در گلزار شهدای زادگاهش واقع شده است.

 • شهید علی واحدریگی

  شهید علی واحدریگی، دوم بهمن ماه سال ۱۳۴۶، در روستای ریگی از توابع شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش علیمراد و مادرش قمر نام داشت. تا سوم متوسطه در رشته برق درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. ششم بهمن ماه سال ۱۳۶۵، با سمت غواص در پاسگاه زید شلمچه بر اثر اصابت گلوله به پهلو، شهید شد. مزار این شهید والامقام در روستای فیض آباد شهرستان زادگاهش واقع شده است. وی را علیرضا نیز می نامیدند.

 • شهید محمد وطن پرست

  شهید محمد وطن پرست، یکم آذر ماه سال ۱۳۴۹، در شهرستان تربت حیدریه دیده به جهان گشود. پدرش علی اکبر، راننده بود و مادرش شمسی نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. چهارم تیر ماه سال ۱۳۶۷، با سمت نیروی واحد تدارکات در بمباران شیمیایی جزیره مجنون به شهادت رسید. پیکر او در همان منطقه بر جا ماند.

 • شهید عباس یزدانی

  شهید عباس یزدانی، سیزدهم خرداد ماه سال ۱۳۴۵، در شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل و مادرش عفت نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم فروردین ماه سال ۱۳۶۲، با سمت نیروی واحد پدافند در شرهانی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر و دست، شهید شد. مزار این شهید والامقام در بهشت عسگری زادگاهش واقع شده است.

درباره خسروی ابوالقاسم

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.